Corporate 2000
Corporate 2000

HR Advies

HR Advies is er voor MKB bedrijven met personeel. Vooral het MTB krijgt te maken met een woud aan regelingen op het gebied van het hebben van personeel. De wetgeving is in beweging, met name op het gebied van arbeidsrelaties, ontslag, honorering en verzuim. Dan komen bijvoorbeeld vragen aan de orde over de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid, de Participatiewet en andere nieuwe regelingen bij verzuim of ontslag, zoals bijvoorbeeld de transitievergoedingen.

Altijd verzekerd van goed advies

Ik kan u snel voorzien van het juiste advies en informatie. Ik adviseer in voorkomende gevallen over de gevolgen en of aanpassingen van uw beleid of werkwijze noodzakelijk zijn. En nog makkelijker, ik kan ook de aanbevelingen of aanpassingen voor u uitvoeren. Denk aan het screenen en actualiseren van uw arbeidsovereenkomsten, het opstellen of actualiseren van uw personeelshandboek of arbeidsvoorwaarden.

Ook (langdurig) verzuim, ontslag of werving van uw personeel vraagt om specifieke vakkennis en confronteert u als ondernemer met vragen waar u zelf misschien helemaal niet mee bezig wil zijn. Voor deze en tal van andere vragen die samenhangen met uw personeel kan ik u adviseren en desgewenst ook de uitvoer uit handen nemen.

HR Advies gaat een stap verder

Bovendien kan ik – namens uw organisatie – contacten onderhouden met bijvoorbeeld het UWV, arbodiensten, verzekeraars of pensioenorganisaties.

“Resources are hired to give results, not reasons.”
― Amit Kalantri

Schroom niet om rechtstreeks contact met mij op te nemen om te zien hoe ik uw probleem efficiënt en effectief kan oplossen.

Neem contact met mij op.