Corporate 2000
Corporate 2000

HR Projecten

Voor korte of langerlopende projecten of als het gaat om tijdelijke vervanging bij ziekte of zwangerschap van uw vaste HR professional, ben ik snel en professioneel inzetbaar in uw organisatie. Bij waarneming tijdens ziekte of zwangerschap is het van belang om in korte tijd adequaat de lopende activiteiten over te kunnen nemen. Voor een tijdelijke uitbreiding van uw afdeling bij grote projecten is kennis en ervaring van grote toegevoegde waarde. Bijvoorbeeld voor het vormgeven van een nieuw functiegebouw of het opzetten dan wel aanpassen van uw (HR) organisatie. In nauwe samenwerking met u (mijn opdrachtgever) stel ik haalbare doelen om het project vervolgens voor uw organisatie uit te voeren. Dit kunnen organisatievraagstukken en operationele zaken zijn.

Organisatievraagstukken


Reorganisaties en fusies brengen zware verantwoordelijkheden en taken met zich mee voor u, uw directie en leidinggevenden. Ik kan uw organisatie ondersteunen in de ontwikkeling en uitvoering van de verschillende personeelstrajecten. Ik richt mij op onderwerpen zoals het structureren van uw HR beleid, het inrichten of optimaliseren van HR processen, employability van uw medewerkers en kan ik u adviseren over hoe u invulling kunt geven aan sociaal ondernemen.

Operationele vraagstukken


Het opzetten van het functiegebouw en –waarderingssysteem, het inrichten van werkprocessen, het verzuimbeleid kostenbesparend op de rails zetten of het opzetten van een beoordelingscycles zijn enkele voorbeelden van operationele P&O vragen en projecten die ik voor u kan oppakken. Ook ondersteuning bij het maken van de personeelsplanning of de inrichting van het primaire proces rond de salarisadministratie vind ik uitdagende taken.

“Human resources are like natural resources; they’re often buried deep. You have to go looking for them, they’re not just lying around on the surface. You have to create the circumstances where they show themselves.”
― Ken Robinson

Schroom niet om rechtstreeks contact met mij op te nemen om te zien hoe ik uw probleem efficiënt en effectief kan oplossen.

Neem contact met mij op.