Corporate 2000
Corporate 2000

HR ‘On Demand’

HR on demand is er voor MKB bedrijven met personeel maar zonder HR of P&O afdeling. Ook zij krijgen te maken met vragen waar binnen de eigen organisatie de specifieke HR vakkennis ontbreekt. De wetgeving is in beweging, met name op het gebied van arbeidsrelaties, ontslag, honorering en verzuim. Dan komen bijvoorbeeld vragen aan de orde over de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid, de Participatiewet en andere nieuwe regelingen bij verzuim of ontslag, zoals bijvoorbeeld de transitievergoedingen.

Altijd verzekerd van support door een abonnement


Via de ‘HR helpdesk abonnementsregeling’ kan ik u snel voorzien van het juiste advies en informatie. Ik adviseer in voorkomende gevallen over de gevolgen en of aanpassingen van uw beleid of werkwijze noodzakelijk zijn. En nog makkelijker, ik kan ook de aanbevelingen of aanpassingen voor u uitvoeren. Denk aan het screenen en actualiseren van uw arbeidsovereenkomsten, het opstellen of actualiseren van uw personeelshandboek of arbeidsvoorwaarden.

Ook (langdurig) verzuim, ontslag of werving van uw personeel vraagt om specifieke vakkennis en confronteert u als ondernemer met vragen waar u zelf misschien helemaal niet mee bezig wil zijn. Voor deze en tal van andere vragen die samenhangen met uw personeel kan ik u adviseren en desgewenst ook de uitvoer uit handen nemen.

HR die jouw belangen opvolgt


Bovendien kan ik – namens uw organisatie – contacten onderhouden met bijvoorbeeld het UWV, arbodiensten, verzekeraars of pensioenorganisaties.

“Children imitate their parents, employees their managers.”
― Amit Kalantri

 

Schroom niet om rechtstreeks contact met mij op te nemen om te zien hoe ik uw probleem efficiënt en effectief kan oplossen.

Neem contact met mij op.